FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Ungdomsavdelningen

Bild: Andreas Hindrén

Kontakta oss

Om du har frågor om ungdomsverksamheten så ta gärna kontakt med oss.

Ansvarig ungdomsledare

Namn: Tove Werner
Telefonnummer: -
E-post: tove.werner(ät)ekenassjoraddare.org
ungdom(ät)ekenassjoraddare.org

 

 

 

 

 

Byt ut (ät) mot @ i alla e-post adresser.