FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Stöd vår verksamhet

Bild: Andreas Hindrén

Sjöräddningen hålls igång tackvare sponsorer och bidragsgivare. Bland de största är Raseborgs stad, KCI Kone Cranes International och Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse.
Verksamheten sker helt på frivillig basis. Därför är varje sponsorering och understöd livsviktigt för oss, så att vi kan idka ett effektivt och säkert sjöräddningsarbete.

Understöd kan inbetalas på konto:

Ekenäs Sjöräddare r.f.
Bank: Ekenäs Sparbank
IBAN: FI77 4170 0010 0460 31

Nämn i meddelandet att betalningen är understöd.

Tack på förhand!