FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Tack / Kiitos

Sydbevakningen / Etelävartiointi

Raseborgs stad

KonecranesTEKNO-TEST

Våra övriga sponsorer. / Meidän muita sponsoreita.

Tack Susann Airisvaara för översättnings hjälp. / Kiitos Susann Airisvaaralle avusta käännöstöiden kanssa.

Övriga sjöräddningslänkar / Muita meripelastuslinkkejä

Ålands sjöräddningssällskap r.f.

Hangö Sjöräddare

Finlands Sjöräddningssällskaps ungdomssidor

Ingå Sjöräddare

Bågaskärs Verksamhetscenter

Övriga länkar / Muita linkkejä

FinnHEMS

Ilmatieteen laitos

Meriturva

VAPEPA