FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Kontaktuppgifter

Bild: Maija Saarimaa
Webbsida: www.ekenassjoraddare.org
E-post: info(ät)ekenassjoraddare.org
Telefonnummer (dejourtelefon, vid uppdrag): 0400-80 5400, vid icke-akuta ärenden, vänligen kontakta styrelseordförande.
Postadress: Ekenäs sjöräddare r.f.
Pb 28
10601 Ekenäs
Besöksadress: Näseuddens Sjöräddningsstation, Näseudden, Ekenäs. (Se kartan nedan)
Föreningens lokal: Näseuddens Sjöräddningsstation, Näseudden, Ekenäs. (Se kartan nedan)

 

Styrelsen 2018

Ordförande

Namn: Andreas Hindrén
Medlem sen: 2006
Telefonnummer: 050-463 4016
E-post: andreas.hindren(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: Beredskapsansvarig
Dejoureringsansvarig
Ungdomsledare
Webb- och e-postansvarig
Marknadsföringsansvarig

 

 

Viceordförande

Namn: Mikael Nylund
Medlem sen: 1996
E-post: mikael.nylund(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: -

 

 

Kassör

Namn: Heidi Karlson
Medlem sen: 2012
E-post: heidi.karlson(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: -

 

 

Sekreterare

Namn: Johan Bäckman
Medlem sen: 2015
E-post: johan.backman(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: Stationsansvarig
Ungdomsledare
Material- och inventeringsansvarig

 

 

Båtsfogde

Namn: Daniel Nylund
Medlem sen: 1997
E-post: daniel.nylund(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: Båtsfogde för RB Ajax III

 

 

Ledamot

Namn: Mikael Bäckman
Medlem sen: 2015
E-post: mikael.backman(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: Utbildningsansvarig
Ungdomsledare

 

 

Ledamot

Namn: Henning Swiboda
Medlem sen: 2010
E-post: henning.swiboda(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: -

 

 

Ledamot

Namn: Tove Werner
Medlem sen: 2013
E-post: tove.werner(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: Ungdomsansvarig
Medlemssekreterare

 

 

Ansvarsposter

Inkluderande även de som redan är nämnda under styrelse.

Styrelsen tillsätter ansvarsposterna och utskotten i början av varje verksamhetsår (oftast i januari/februari). Trots att ansvarsposterna är årsvis, är en vald ansvarasperson och har posten tills styrelsen väljer en annan eller väljer att avaktivera ansvarsposten. Ansvarsposterna senast tillsatta/uppdaterade: Styrelsemöte 1/2017 (11.01.2017).

Ansvarspost Namn
Utbildningsansvarig Mikael Bäckman
Ungdomsansvarig Tove Werner
Medlemssekreterare / Medlemsansvarig Tove Werner
Beredskapsansvarig Andreas Hindrén
Dejoureringsansvarig Andreas Hindrén
Stationsansvarig (Näseuddens Sjöräddningsstation) Johan Bäckman
Marknadsföringsansvarig Andreas Hindrén
Material- och Inventeringsansvarig Johan Bäckman
Material- och Inventeringsansvarig Ian Fagerström
Första hjälpen-ansvarig Malin Bollström
Båtsfogde för RB Ajax III Daniel Nylund
Båtsfogde för RB Interpersona Rescue Conny Dahlqvist
Webb- och e-postansvarig Andreas Hindrén

 

 

Ordförande och styrelse

ordforande(ät)ekenassjoraddare.org

E-post- och webbansvarige

webmaster(ät)ekenassjoraddare.org

Sponsorering

info(ät)ekenassjoraddare.org

 

 

Byt ut (ät) mot @ i alla e-post adresser.