FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Uppdrag

2009

En båt med inombordsmotor som vid hård blåst tagit in vatten och sjunkit vid bryggan.

Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén

-

Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén