FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Övningar

08.05.2010 - Ekenäs Sjöräddare r.f. Introduktionskurs i sjöräddning

Ekenäs Sjöräddare r.f. ordnade en Introduktionskurs i sjöräddning lördagen den 08.05.2010. I kursen deltog 9 kursdeltagare, kursdragare Mikael Nylund (skolningsansvarig i Ekenäs Sjöräddare r.f.), Sanna Eklund, Daniel Nylund och Andreas Hindrén. Hangö Sjöräddare medverkade.

Kursen körde igång kl.09.00 med personlig säkerhet och presentation av RB Ajax och dess utrustning. Därefter åkte vi till Stuvuholmen i Ekenäs skärgård. På Stuvuholmen tog vi bort hungern med choklad, fruk, smörgås, saft, kaffe och te. Sanna Eklund höll grunderna i första hjälp, som kursdeltagarna också fick delta i med praktiska övningar. Grunderna i sjömärken och navigation lärdes ut av Daniel Nylund. Efter det fick vi en rundvandring på PR Russarö och därefter fick kursdeltagarna information av Mikael Nylund, om räddningsdräkterna och deras användningvar innan man fick "hoppa i plurret".

Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Andreas Hindrén

21.08.2008 - Ekenäs sjöräddare större övning

Foto: Joachim Weintraub
Foto: Joachim Weintraub
Foto: Andreas Hindrén
Foto: Joachim Weintraub
Foto: Joachim Weintraub
Foto: Joachim Weintraub