FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Bli medlem

Bild: Andreas Hindrén

Kom med i en spännande och nyttig verksamhet!

Hela den frivilliga sjöräddningen byggs upp på frivilliga krafter som skolar sig och utför räddningsuppdrag på ideell basis.

Här i Ekenäs utför vi årligen mellan 15 och 30 uppdrag. Uppdragen är mycket varierande, men till de vanligaste uppdragen hör: Bogsering, lossdragning, efterspaning, tömning, sjuktransport, brandbekämpning, oljebekämning m.m.

Till vårt förfogande har vi räddningsbåten Ajax, en Targa33.

Som ny får man delta i övningarna och då man har gått en sjöräddningsgrundkurs eller kan uppbevisa motsvarande kunskaper kommer man med i alarmgruppen. Sedan kan man avancera till att bli skeppare först på den mindre båten och sedan på den större båten. Som aktiv medlem får man gratis gå på de kurser som föreningen och sjöräddningssällskapet ordnar. Ex. På kurser man kan gå är: Grundkurs, 1 hjälp/vård, Radiokommunikation (ROC), Förarbrev, Hjälpbåtskurs, Efterspaningskurs m.m.

I Grundkursen ingår bla. följande ämnen: Säkerhet till sjöss, nödsignaler, torrdräkter, 1a hjälp, livflotte, efterspaning, man över bord (MOB) m.m.

Tag gärna kontakt om du vill komma med i vår nyttiga och spännande verksamhet och bli en SJÖRÄDDARE!