SMPS Tammisaaren meripelastajat r.y.

Liity jäseneksi

Kuva: Andreas Hindrén

Tule mukaan jännittävään ja hyödylliseen toimintaan!

Hela den frivilliga sjöräddningen byggs upp på frivilliga krafter som skolar sig och utför räddningsuppdrag på ideell basis.

Här i Ekenäs utför vi årligen mellan 15 och 30 uppdrag. Uppdragen är mycket varierande, men till de vanligaste uppdragen hör: Bogsering, lossdragning, efterspaning, tömning, sjuktransport, brandbekämpning, oljebekämning m.m.

Till vårt förfogande har vi räddningsbåten Ajax, en Targa33.

Som ny får man delta i övningarna och då man har gått en sjöräddningsgrundkurs eller kan uppbevisa motsvarande kunskaper kommer man med i alarmgruppen. Sedan kan man avancera till att bli skeppare först på den mindre båten och sedan på den större båten. Som aktiv medlem får man gratis gå på de kurser som föreningen och sjöräddningssällskapet ordnar. Ex. På kurser man kan gå är: Grundkurs, 1 hjälp/vård, Radiokommunikation (ROC), Förarbrev, Hjälpbåtskurs, Efterspaningskurs m.m.

I Grundkursen ingår bla. följande ämnen: Säkerhet till sjöss, nödsignaler, torrdräkter, 1a hjälp, livflotte, efterspaning, man över bord (MOB) m.m.

Ota mielellään yhteyttä jos haluat mukaan meidän jännittävään ja hyödylliseen toimintaan ja tule MERIPELASTAJAKSI!